Support serviceavtal

Kan erbjudas efter ny webbsida är klar eller till en existerande webbsida,  för att få hjälp med löpande uppdateringar på sin webbsida varje månad.
clock

Tid registreras per fjärdedels timme, minimum en kvart 0,25 h, i en loggbok man kan få en kopia av vid fakturering.

OBS man kan inte spara timmar till nästkommande månad och man debiteras oavsett hur mycket tid man utnyttjat mot maxantalet timmar/månad enligt nedan:

– Small – max 1 timme arbetstid/månad á 250 kr/månad
– Medium – max 2 timmars arbetstid/månad á 450 kr/månad
– Large – max 3 timmars arbetstid/månad á 600 kr/månad

Om arbetstimmarna blir fler än enligt avtal, påbörjas ordinarie taxa 450 kr/arbetad timma.

Alla priser på sidan är exklusive moms.

Kontakta mig  på 0494-46 51 01 /  marie@kindawebbdesign.se