Support serviceavtal

Kan erbjudas efter ny webbsida är klar eller till en existerande webbsida, för att få hjälp med löpande uppdateringar på sin webbsida varje månad.
clock

Tid registreras minst med en fjärdedels timme per arbetad tid, minsta fakturerad tid är en timma per månad.

OBS man kan inte spara timmar till nästkommande månad och man debiteras oavsett hur mycket tid man utnyttjat mot maxantalet timmar/månad enligt nedan:

– Small – max 1 timme arbetstid/månad á 378,00 kr/månad
– Medium – max 2 timmars arbetstid/månad á 702,00 kr/månad
– Large – max 3 timmars arbetstid/månad á 972,00 kr/månad
– Maxi – max 6 timmars arbetstid/månad á 1458,00 kr/månad

Om arbetstimmarna blir fler än enligt avtal, påbörjas ordinarie taxa 534,00 kr/arbetad timma.

Alla priser på sidan är exklusive moms.

Kontakta mig  på 0494-46 51 01 /  marie@kindawebbdesign.se