Kärt barn har många namn

Vi reder ut begreppen och förklarar vad en webbsida, webbplats och hemsida egentligen är

Det är inte helt logiskt vad alla begrepp innebär, men ska försöka hjälpa er att skilja på benämningarna! MEN ärligt ….. kalla det vad du vill!

Enligt många “kloka” synpunkter tycker man så här;

webbsida

  • en specifik sida på en webbplats, en webbsida
  • arbetsnamn när vi skapar en ny webbplats åt en beställare, en webbsida

webbplats

  • ett företags/förenings mötespunkt, en webbplats
  • exempel www.dindomän.se, en webbplats, behöver ej vara domännamnet

hemsida

  • vanligaste benämningen av dem alla, en hemsida
  • ordet ”hemsida” används flitigast, men den funktionella beskrivningen bör vara ”webbplats”

….. men egentligen är det endast 1;or och 0;or